מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות ואבטחת מידע

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מעריכים את האמון שלך ומחויבים להגן ולשמור על כל מידע אישי שתמסור לנו. מסמך זה, אותו אנו מעדכנים מעת לעת, מתאר כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך ומעבדים אותם. תוכל ליצור איתנו קשר ונשמח לספק תשובות בקשר לשאלות על המידע האישי שלך וכיצד אנחנו משתמשים בקוקיס (Cookies) .
טורגייד גאורגיה ישראל להלן "החברה" מספקת שירותי נסיעות מקוונים דרך אתרי אינטרנט ואפליקציות לנייד משלו ובאמצעות פלטפורמות מקוונות אחרות כגון אתרי אינטרנט של שותפים ומדיה חברתית. המידע הבא חל על כל הפלטפורמות הללו.

באיזה סוג של מידע אישי משתמשת טורגייד גאורגיה ?

בעת ביצוע ההזמנה, תתבקשו לציין את שמכם, כתובתכם, מספר הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל, פרטי התשלום, שמות האורחים הנוסעים איתכם והעדפותיכם לשהותכם.

כאשר אתה מבקר באתר שלנו, גם אם לא תבצע הזמנה, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים, כגון כתובת הIP שלך, או הדפדפן שלך, ומידע על מערכת ההפעלה של המחשב שלך, גרסת היישום, הגדרות השפה והדפים שהוצגו לך. אם אתה משתמש במכשיר נייד, אנו עשויים גם לאסוף נתונים המזהים את המכשיר הנייד שלך, הגדרות ומאפיינים ספציפיים למכשיר ופרטי קו רוחב/קו אורך.
אנו עשויים גם לקבל מידע אודותיך כאשר אתה משתמש בשירותי מדיה חברתית מסוימים

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנמסרים בעת ההרשמה באתר עשויים להישמר במאגר מידע מאובטח של טורגייד גאורגיה ישראל.

מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של גולש והמידע שנאסף על פעילות גולשים באתר (ככל שפרטים ומידע כאלה מזהים אישית את הגולש), אלא במקרים המפורטים להלן:

 בעת רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים;

  • בעת שליחה והפצת דברי פרסום המותר ע"פ דין באמצעות פלטפורמות צד שלישי;
  • במקרה שגולש הפר את תנאי השימוש באתר, או אם ביצע באמצעות האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהא החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
  • אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי הגולש או המידע אודותיו לצד שלישי;
  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין הצדדים;
  • בכל מקרה שהחברה תחליט, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הגולש, או של צד שלישי;
  • במקרה החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות הגולשים באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפי הגולשים.

החברה תהיה רשאית להעביר לשותפיה העסקיים כל מידע לא מזהה אישית אודות הגולש אשר נאסף על ידיה בעת שימוש באתר, על מנת שאלו יתאימו עבור הגולש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות של הגולש ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגורים, או כל מאפיין אחר. כמו כן, הגולש מסכים כי שותפיה העסקיים של החברה יהיו רשאים לשמור מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

Cookies

מהי עוגייה?
קובץ Cookie הוא כמות קטנה של נתונים הממוקמת בדפדפן של המחשב שלך או במכשיר הנייד שלך.

מדוע משתמשים בעוגיות?
לדפי אינטרנט אין זיכרון. אם אתה גולש מדף לדף בתוך אתר אינטרנט, לא תזוהה כאותו משתמש על פני דפים. קובצי Cookie מאפשרים לאתר את הדפדפן שלך. אז עוגיות משמשות בעיקר כדי לזכור את הבחירות שעשית – בחירות כגון השפה שאתה מעדיף ואת המטבע שבו אתה משתמש. הם גם יוודאו שאתה מזוהה כשתחזור לאתר אינטרנט.

האם כל העוגיות עושות את אותו הדבר?

לא, ישנם סוגים שונים של עוגיות ודרכים שונות להשתמש בהם. ניתן לסווג קובצי Cookie לפי תפקידם, תוחלת חייהם ובהתאם למי שממקם אותם באתר.

האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך פעולה שוטפת ותקינה. כפועל יוצא מכך, נאספים נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולש ולצרכי אבטחת מידע. תוקפן של חלק מה- Cookies יפוג כאשר הגולש יסגור את הדפדפן ואילו אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. קבצי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת דפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן ששהה באתר, מאין הגיע לאתר, חיפושים שביצע בו ועוד.

גולש שאינו מעוניין לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. לשם כך יש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, מתוך תפריט האפשרויות של הדפדפן ניתן גם למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. עם זאת חשוב לדעת, כי שינוי הגדרות ומחיקת Cookies בדפדפן עלולים לגרום לפגיעה בחוויית הגלישה ולמניעת שימוש של הגולש בחלק מהשירותים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים.

האם החברה משתמת בקובצי Cookie של שיווק וניתוח של צד שלישי?

כן, החברה עשויה להשתמש בשירותים של חברות פרסום ושיווק מקוונות מהימנות ומוכרות. החברה עשוי גם להשתמש בספקי צד שלישי למטרות אנליטיות. כדי לאפשר את השירותים שלהם, חברות אלה צריכות למקם קבצי Cookie. הספקים בהם אנו משתמשים מחויבים לבניית מודעות צרכנית ולקביעת פרקטיקות וסטנדרטים עסקיים וניהול נתונים אחראיים. בכל הנוגע לחברות פרסום ושיווק מקוונות, אנו שואפים לעבוד רק עם חברות החברות ביוזמת הפרסום ברשת (NAI) ו/או בלשכת הפרסום האינטראקטיבית (IAB). חברי NAI ו- IAB מצייתים לסטנדרטים ולקודים של התנהגות בתעשייה. חברי NAI ו- IAB מאפשרים לך לבטל את הצטרפותך לפרסום ההתנהגותי. בקר www.networkadvertising.org www.youronlinechoices.com כדי לזהות את חברי NAI שייתכן שהניחו קובץ Cookie של פרסום במחשב שלך. כדי לבטל את הצטרפותך לתוכנית פרסום התנהגותי של חבר NAI או IAB, פשוט סמן את התיבה המתאימה לחברה שממנה ברצונך לבטל את הצטרפותך. כדי לשלוט באיסוף הנתונים למטרות אנליטיות על ידי Google Analytics, ייתכן שתרצה לבקר בקישור הבא: הרחבת דפדפן ביטול ההצטרפות של Google Analytics.

אבטחה

אילו נהלי אבטחה מפעילה החברה כדי להגן על הנתונים האישיים שלך?

בהתאם לחוקי הגנת הנתונים האירופיים, אנו מקפידים על נהלים סבירים למניעת גישה בלתי מורשית ולשימוש לרעה במידע אישי. אנו משתמשים במערכות ובנהלים עסקיים מתאימים כדי להגן על המידע האישי שאתה מוסר לנו ולהגן עליו. אנו משתמשים גם בהליכי אבטחה ובמגבלות טכניות ופיזיות לגישה למידע האישי בשרתים שלנו ולשימוש בו. רק אנשי צוות מורשים רשאים לגשת למידע אישי במהלך עבודתם. פרטי כרטיס האשראי שלכם – כאשר הם נחוצים כחלק מתהליך ההזמנה – מאוחסנים למשך 10 ימים לכל היותר. לאחר מכן, נתוני כרטיס האשראי שלך יימחקו לצמיתות מהמערכות שלנו או יישארו מגושם במערכת שלנו למטרות זיהוי הונאות. זאת אלא אם בחרת לאחסן את פרטי כרטיס האשראי שלך בחשבונך האישי.

כיצד תוכל לשלוט בנתונים האישיים שמסרת לטורגייד גאורגיה?

תמיד יש לך את הזכות לסקור את המידע האישי שאנו שומרים עליך. אתה יכול לבקש סקירה של הנתונים האישיים שלך על ידי שליחת דוא"ל אלינו privacy@tourguide.ge. אנא כתוב "בקש מידע אישי" בשורת הנושא של הדוא"ל שלך וכלול עותק של תעודת הזהות/ פספורט שלך כדי לעזור לנו למנוע מאנשים לא מורשים לגשת לנתונים האישיים שלך. אם המידע האישי שיש לנו עבורך שגוי, נעדכן אותו לבקשתך. אתה יכול גם לבקש מאיתנו להסיר את הנתונים האישיים שלך ממסד הנתונים של הלקוחות שלנו על ידי שליחת דוא"ל privacy@tourguide.ge עם "בקשה להסרת מידע אישי" בשורת הנושא. עם זאת, ייתכן שנצטרך לשמור מידע מסוים, לדוגמה, למטרות משפטיות או מנהליות, כגון שמירת רשומות או זיהוי פעילויות הונאה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בכפוף לכל דין.